Οι Σχολές Εμπορικού
Ναυτικού

της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας

Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Οι διαθέσιμες σχολές του εμπορικού ναυτικού είναι αρκετές και διαφορετικών ειδικοτήτων. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει εκείνη τη σχολή που είναι πιο αρεστή σε εκείνον.

Σε αντίθεση με τις δημόσιες ναυτιλιακές ακαδημίες οι επιλογές ειδικότητας στο εμπορικό ναυτικό είναι πολύ περισσότερες. Ένας σπουδαστής που θα διαλέξει την επιλογή της ιδιωτικής σχολής, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στους πλοιάρχους, τους μηχανικούς εμπορικού ναυτικού, τους ηλεκτρολόγους, και τους ναυπηγούς. Eμπορικό ναυτικό μισθοί –>.

Σε αντίθεση με τις δημόσιες ναυτιλιακές ακαδημίες στις ιδιωτικές σχολές εμπορικού ναυτικού, μπορεί κανείς να μπει χωρίς
πανελλήνιες και με μεγάλη ευκολία. Τα κριτήρια που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στην ακαδημία εμπορικού ναυτικού είναι ελάχιστα και βασικά.
Το ίδιο ισχύει για τους φοιτητές των ΕΠΑΛ που θέλουν να ενταχθούν σε σχολές εμπορικού ναυτικού, των Γενικών και των Εσπερινών Λυκείων. Όλοι οι απόφοιτοι Λυκείων έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να γίνουν αποδεκτοί στην ακαδημία.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μόρια: Για τις ιδιωτικές σχολές εμπορικού ναυτικού δεν έχουν σημασία τα μόρια των πανελλαδικών εξετάσεων ούτε υπάρχουν βάσεις εισαγωγής στην ακαδημία. Αντιθέτως σε μια δημόσια ναυτιλιακή ακαδημία τα αποτελέσματα της αεν μετράνε με βάση το απολυτήριο και τις εξετάσεις. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές από την ΑΕΝ Βάρνας που καταθέτουν αίτηση, γίνονται αποδεκτοί από την σχολή.

Στο Study Naval Academy Varnas εξασφαλίζεται η επιτυχή εγγραφή όσων υποψηφίων κατέθεσαν αίτηση για εισαγωγή στην σχολή εμπορικού ναυτικού.AEN Πρόγραμμα Σπουδών. Κάθε ειδικότητα της σχολής αναγνωρίζεται επίσημα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της εμπορικής Ναυτιλίας από των παγκόσμιο οργανισμό ναυτιλίας (stcw του I.M.O). Το Study Naval Academy έχει αναγνωριστεί το 1992 επίσημα ως Πανεπιστήμιο. Κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει με τις ελληνικές σχολές εμπορικού
ναυτικού.

Ακόμα όσοι έχουν φοιτήσει και τα 4 χρόνια στην σχολή εμπορικού ναυτικού στη Βάρνα και θέλουν να στρατολογηθούν, κατατάσσονται αυτόματα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, χορηγούνται από την σχολή εντελώς δωρεάν.

Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ως εμποροπλοίαρχοι, και μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να ταξιδεύουν υπό οποιαδήποτε ξένη σημαία. Η σχολή είναι ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένη και συνεπώς δεν τους περιορίζει σε κανένα μελλοντικό ταξίδι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Μπορείτε να μας βρείτε και στην σελίδα μας στο Facebook.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Ακαδημία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Οι σπουδαστές στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων εκπαιδεύονται πάνω στη ναυτιλιακή θεωρία και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Μηχανικών

Οι σπουδαστές στη Σχολή Μηχανικών αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες μηχανικού πλοίων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των μηχανικών τμημάτων ενός πλοίου καθώς και για όλες…

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Ναυπηγών

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ναυπηγών αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες σχετικές με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών…

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Ηλεκτρολόγων

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητες ώστε να στελεχώσουν το εμπορικό ναυτικό στόλο και λάβουν το δίπλωμα Αξιωματικού – Ηλεκτρολόγου του εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα θεσπισμένα…