fbpx
Back

Σχολή Ναυπηγών

Απέκτησε πτυχίο Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού στην ιδιωτική Σχολή Ναυπηγών και ασχολήσου με την μελέτη το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ναυτιλιακή οικονομία.

Σχολή Ναυπηγών

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών ΑΕΝ Βάρνας αποκτούν τις γενικές αρχές στις ναυτιλιακές σπουδές και αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες σχετικές με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Κατά τη φοίτηση οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας, Αγγλικά κ.λπ.

Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα(Ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών μαθήματα):

 • Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων
 • Λειτουργία και συντήρηση ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών
 • Λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Την επισκευή των μηχανικών βλαβών του πλοίου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας το τελευταίο εξάμηνο του 3ου έτους.

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται σε εμπορικά πλοία και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης τους, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους.

Οι απόφοιτοι από την σχολή ναυπηγών αποκτούν Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού και εγγραφόμενοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.). Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ και συνιστά την αρχή που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα σχετικά τη διεθνή ναυτιλία.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Βάρνας είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδος και όλες οι σχολές εντάσσονται στο σχετικό άρθρο που αφορά τους επιστημονικούς Κλάδους Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών.

Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας και συγκεκριμένα της σχολής ναυπηγών, που επιθυμούν να μετατρέψουν και να αναγνωρίσουν την άδεια τους την καταθέτουν στο ελληνικό υπουργείο ναυτιλίας και εντός 3 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρισης και μετατροπής της αδείας τους, Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της εμπορικής Ναυτιλίας από των παγκόσμιο οργανισμό ναυτιλίας.(stcw του I.M.O)

Ενδεικτικές αποδοχές σε δεξαμενόπολοια και φορτηγά πλοία

Πετρελαιοφόρα Πλοία (σε ευρώ, ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

Ο μισθός ενός απόφοιτου της σχολής ναυπηγών σε πετρελαιοφόρα πλοία μεταβάλλεται με μόρια ως εξής:

Πλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 10.000 €

Υποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 7.500 €

Ανθυποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 5.000 €

Μηχανικός Α’

Καθαρός μισθός: 9.500 €

Μηχανικός Β’

Καθαρός μισθός: 7.500 €

Μηχανικός Γ’

Καθαρός μισθός: 5.000 €

Φορτηγά Πλοία (σε ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

Ο μισθός ενός απόφοιτου της σχολής μηχανικών σε φορτηγά πλοία μεταβάλλεται με μόρια ως εξής:

Πλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 8.500 €

Υποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 6.000 €

Ανθυποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 4.000 €

Μηχανικός Α’

Καθαρός μισθός: 8.300 €

Μηχανικός Β’

Καθαρός μισθός: 6.000 €

Μηχανικός Γ’

Καθαρός μισθός: 4.000 €

Επαγγελματική Ανέλιξη στη Study Naval Academy Varnas: Οι απόφοιτοι της σχολής ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ανάλογα τα μόρια που διαθέτουν.. Συγκεκριμένα:

 • Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπ. Ναυτιλίας
 • Σε υπηρεσίες Εθνικής Άμυνας (Πολεμικό Ναυτικό)
 • Σε υπηρεσίες Μεταφορών
 • Σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία
 • Στον Ελληνικό Νηογνώμονα
 • Σε ερευνητικά ινστιτούτα
 • Ως σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά γραφεί
 • Ως μελετητές, ως επιβλέποντες ή ως πραγματογνώμονες σε ναυπηγικά γραφεία
 • Ως μηχανικοί πλοίων και ως αρχιμηχανικοί
 • Ως επιβλέποντες νέων κατασκευών ή επισκευών
 • Ως νηογνώμονες
 • Σε μηχανολογικά γραφεία
 • Ως καθηγητές, ακολουθώντας ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Οι πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες κατασκευής πλωτών έργων, ορισμένου μεγέθους και χωρητικότητας, εγκαταστάσεις ναυπηγείων και ναυπηγικές εργασίες. Ο Ναυπηγός-Μηχανολόγος αν θελήσει να ασχοληθεί με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσει μελετητικό & εργολαβικό πτυχίο, όπως όλοι οι μηχανικοί.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι και η φορολογία

Την φορολογία τόσο των Ελλήνων ναυτικών, αξιωματικών, αλλά και κατωτέρων πληρωμάτων, όσο και την φορολογία των αλλοδαπών ναυτικών που απασχολούνται σε εμπορικά πλοία υπό Ελληνική σημαία, προσδιορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά την παρακράτηση φόρου.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, στους Αξιωματικούς Ε.Ν. παρακρατείται φόρος 10% και στα κατώτερα πληρώματα φόρος 7% επί του συνόλου των αποδοχών τους για τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει σε εμπορικά πλοία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποδοχές που αποκτούν Αξιωματικοί και Κατώτερα Πληρώματα, που είναι Έλληνες υπήκοοι και απασχολούνται σε πλοία υπό ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Στρατολογικές Ελαφρύνσεις

Οι στρατιώτες που κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού .Για όλους τους φοιτητές μας και τα 4 χρόνια τους δίνουμε νομιμοποιημένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά καθώς και βεβαίωση σπουδών εντελώς δωρεάν.

Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος
Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

  Επιλέξτε Σχολή/ές: