fbpx
Back

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Γέφυρας στην ιδιωτική Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας(I.M.O.) από την ακαδημία εμπορικού ναυτικού.

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Οι σπουδαστές στη ιδιωτική σχολή εμποροπλοιάρχων εκπαιδεύονται πάνω στη ναυτιλιακή θεωρία και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Κατά τη φοίτηση στην σχολή πλοιάρχων, οι σπουδαστές αποκτούν βάσεις και γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας, Αγγλικά κ.λπ.

Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα:

 • Ναυσιπλοΐας
 • Πλοήγησης και χειρισμού πλοίου
 • Χρήσης προσομοιωτών πλοήγησης
 • Ναυτιλιακών οικονομικών
 • Συστημάτων ραντάρ και σόναρ
 • Ασφάλειας πλοίων
 • Ναυτικής αγγλικής ορολογίας
 • Χειρισμού και αποθήκευσης φορτίου
 • Ναυτικού δικαίου

Η Πρακτική Άσκηση από την Σχολή Εμποροπλοιάρχων διεξάγεται τόσο πάνω σε πλοίο όσο και σε λιμάνι, καλύπτοντας κάθε πλευρά της λειτουργίας και διαχείρισης του πλοίου.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται με σκοπό να εμπλουτίσουν την θεωρητική κατάρτιση των αξιωματικών γέφυρας, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τα απαραίτητες βάσεις για την πιστοποίηση σε διοικητικό επίπεδο και να περάσουν επιτυχώς τις ανάλογες κρατικές εξετάσεις που διεξάγονται στη Βουλγαρία.

Οι πτυχιούχοι της σχολής εμποροπλοιάρχων αποκτούν το πτυχίο ισότιμο με πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Πλοήγησης και Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ. Ως απόφοιτοι λαμβάνουν άδεια και μόρια Γ’ πλοιάρχου ή μηχανικού από το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.). Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ και συνιστά την αρχή που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα σχετικά τη διεθνή ναυτιλία.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ Βάρνας) είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδος και όλες οι σχολές εντάσσονται στο σχετικό άρθρο που αφορά τους επιστημονικούς Κλάδους Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών.

Οι απόφοιτοι της ιδιωτικής σχολής εμποροπλοιάρχων Βάρνας πού επιθυμούν να μετατρέψουν και να αναγνωρίσουν την άδεια τους την καταθέτουν στο ελληνικό υπουργείο ναυτιλίας καί εντός 3 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρισης και μετατροπής της αδείας τους, Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της εμπορικής Ναυτιλίας από των παγκόσμιο οργανισμό ναυτιλίας (stcw του I.M.O).

Ενδεικτικές αποδοχές σε δεξαμενόπολοια και φορτηγά πλοία

Πετρελαιοφόρα Πλοία (σε ευρώ, ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

Ο μισθός ενός απόφοιτου της σχολής εμποροπλοιάρχων σε πετρελαιοφόρα πλοία μεταβάλλεται ως εξής: 

Πλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 10.000 €

Υποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 7.500 €

Ανθυποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 5.000 €

Μηχανικός Α’

Καθαρός μισθός: 9.500 €

Μηχανικός Β’

Καθαρός μισθός: 7.500 €

Μηχανικός Γ’

Καθαρός μισθός: 5.000 €

Φορτηγά Πλοία (σε ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

Ο μισθός ενός απόφοιτου της σχολής εμποροπλοιάρχων σε φορτηγά πλοία μεταβάλλεται ως εξής:

Πλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 8.500 €

Υποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 6.000 €

Ανθυποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 4.000 €

Μηχανικός Α’

Καθαρός μισθός: 8.300 €

Μηχανικός Β’

Καθαρός μισθός: 6.000 €

Μηχανικός Γ’

Καθαρός μισθός: 4.000 €

Επαγγελματική Ανέλιξη στη Study Naval Academy Varnas: Οι σπουδαστές ξεκινούν την καριέρα τους και έχουν βάσεις ως πλοίαρχοι Γ’ βαθμού (ανθυποπλοίαρχοι) και στη συνέχεια εξελίσσονται ανεβάζοντας μόρια, σε Β΄ πλοιάρχους και τελικά σε Α΄ πλοιάρχους σε πλοία του εμπορικού στόλου.

Μπορούν επίσης να απασχοληθούν:

 • σε διοικητικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες
 • σε θέσεις του τεχνικού τμήματος σε ναυτιλιακές εταιρείες
 • σε ανεξάρτητο ναυπηγικό γραφείο
 • στο Υ.Ε.Ν. ( Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμό, κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων).
 • ως ναυτικοί πράκτορες
 • ως ναυλομεσίτες

ως εμπειρογνώμονες μεταφοράς φορτίου.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι και η φορολογία.

Την φορολογία τόσο των Ελλήνων ναυτικών, αξιωματικών, αλλά και κατωτέρων πληρωμάτων, όσο και την φορολογία των αλλοδαπών ναυτικών που απασχολούνται σε εμπορικά πλοία υπό Ελληνική σημαία, προσδιορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά την παρακράτηση φόρου.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, στους Αξιωματικούς Ε.Ν. παρακρατείται φόρος 10% και στα κατώτερα πληρώματα φόρος 7% επί του συνόλου των αποδοχών τους, για τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει σε εμπορικά πλοία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποδοχές και ο μισθός που αποκτούν Αξιωματικοί και Κατώτερα Πληρώματα, που είναι Έλληνες υπήκοοι και απασχολούνται σε πλοία υπό ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

 

Στρατολογικές Ελαφρύνσεις

Οι στρατιώτες που κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού .Για όλους τους φοιτητές μας και τα 4 χρόνια τους δίνουμε νομιμοποιημένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά καθώς και βεβαίωση σπουδών εντελώς δωρεάν.

Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος
Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

  Επιλέξτε Σχολή/ές: