fbpx
Back

Σχολή Ηλεκτρολόγων

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου στην ιδιωτική Σχολή Ηλεκτρολόγων Βάρνας που θα στελεχώνει τον ναυτικό εμπορικό στόλο σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW).

Σχολή Ηλεκτρολόγων

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων AEN Bάρνας αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητες ώστε να στελεχώσουν το εμπορικό ναυτικό στόλο και λάβουν το δίπλωμα Αξιωματικού – Ηλεκτρολόγου του εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.).

Κατά τη φοίτηση οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Μηχανολογία, Τεχνικό Σχεδιασμό και Μεταλλογραφία

Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα:

 • Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων
 • Λειτουργία και συντήρηση ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών
 • Λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Την επισκευή των μηχανικών βλαβών του πλοίου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας και με τη συμμετοχή στις Κρατικές Εξετάσεις εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας.

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται σε εμπορικά πλοία και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης τους, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους. H θέση του ηλεκτρολόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία υπό οποιαδήποτε σημαία τα οποία έχουν δυναμικότητα μηχανής πάνω από 750kVA.

Οι απόφοιτοι της σχολής ηλεκτρολόγων αποκτούν Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού και εγγραφόμενοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.). Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ και συνιστά την αρχή που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα σχετικά τη διεθνή ναυτιλία.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Βάρνας είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδος και όλες οι σχολές εντάσσονται στο σχετικό άρθρο που αφορά τους επιστημονικούς Κλάδους Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών.

Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας πού επιθυμούν να μετατρέψουν και να αναγνωρίσουν την άδεια τους την καταθέτουν στο ελληνικό υπουργείο ναυτιλίας και εντός 3 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρισης και μετατροπής της αδείας τους, Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της εμπορικής Ναυτιλίας από των παγκόσμιο οργανισμό ναυτιλίας(stcw του I.M.O).

Ενδεικτικές  αποδοχές σε δεξαμενόπολοια και φορτηγά πλοία

Πετρελαιοφόρα Πλοία (σε ευρώ, ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

Ο μισθός ενός απόφοιτου της σχολής μηχανικών σε πετρελαιοφόρα πλοία μεταβάλλεται ως εξής:

Πλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 10.000 €

Υποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 7.500 €

Ανθυποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 5.000 €

Μηχανικός Α’

Καθαρός μισθός: 9.500 €

Μηχανικός Β’

Καθαρός μισθός: 7.500 €

Μηχανικός Γ’

Καθαρός μισθός: 5.000 €

Φορτηγά Πλοία (σε ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

Ο μισθός ενός απόφοιτου της σχολής ηλεκτρολόγων σε φορτηγά πλοία μεταβάλλεται ως εξής:

Πλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 8.500 €

Υποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 6.000 €

Ανθυποπλοίαρχος

Καθαρός μισθός: 4.000 €

Μηχανικός Α’

Καθαρός μισθός: 8.300 €

Μηχανικός Β’

Καθαρός μισθός: 6.000 €

Μηχανικός Γ’

Καθαρός μισθός: 4.000 €

Τι κάνει ένας ηλεκτρονικός αξιωματικός (ΕΤΟ);

Επαγγελματική Ανέλιξη στη Study Naval Academy Varnas: Ένας ΕΤΟ που αποφοιτά από την σχολή ηλεκτρολόγων αναλαμβάνει ολες τις ευθύνες που σχετίζονται κυρίως με ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά συστήματα και εξοπλισμό, κατέχει θέση αξιωματικού και υπάγεται στον επικεφαλής μηχανικό που επιβλέπει τα πάντα σε ένα πλοίο. Τα καθήκοντα ενός ΕΤΟ επιγραμματικά συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Συντήρηση και λειτουργία του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού όλου του σκάφους
 • Λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στο μηχανοστάσιο, καθώς και του εξοπλισμού για τις βασικές ηλεκτρικές ανάγκες, όπως ψύξης κ.λ.π.
 • Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνών και δορυφορικών επικοινωνιών, συστημάτων πλοήγησης, όπως echo sound, γυροσκοπική πυξίδα, αυτόματος πιλότος, RADAR, ηλεκτρονικοί χάρτες κ.λ.π.
 • Συστήματα έκτακτης ανάγκης, όπως συναγερμοί και ανιχνευτές πυρκαιάς
 • Υποβοήθηση του επικεφαλής αξιωματικού στην εκτέλεση εργασιών ρουτίνας με χρήση με ηλεκτρικού εξοπλισμού.
 • Συντονισμός του έργου των τεχνικών στην ξηρά.
 • Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ένας ηλεκτρονικός αξιωματικός έχει εξ ίσου σημαντικό ρόλο, όπως και κάθε άλλος αξιωματικός του πλοίου. Θα πρέπει να διαχειριστεί τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίσει ότι το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται για την ασφάλεια είναι πάντα σε ετοιμότητα.
 • Ένας ηλεκτρονικός αξιωματικός εμπλέκεται σε όλα τα τεχνικά και ηλεκτρικά θέματα ενός σκάφους. Ως εκ τούτου η λειτουργία των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων μηχανη-μάτων εποπτεύεται από τον ΕΤΟ.
 • Ένας ηλεκτρονικός αξιωματικός είναι εξαιρετικά απαραίτητος στα κρουαζιερόπλοια και τα επιβατηγά πλοία, τα οποία διαθέτουν αυτοματισμούς και ηλεκτρονικά διαχειριζόμενα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.


Οι απόφοιτοι της σχολής ηλεκτρολόγων μπορούν να εργαστούν:

 • Σε υπηρεσίες Μεταφορών
 • Σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία
 • Ως μηχανικοί πλοίων και ως αρχιμηχανικοί
 • Ως επιβλέποντες νέων κατασκευών ή επισκευών
 • Σε μηχανολογικά γραφεία
 • Διοικητικός υπάλληλος σε ναυτιλιακές εταιρείες
 • Mηχανοτεχνίτης
 • Τεχνίτης συστήματος πέδησης
 • Τεχνίτης αναρτήσεων
 • Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων
 • Τεχνίτης εξαερωτήρων – αναμικτήρων
 • Ηλεκτροτεχνίτης
 • Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων
 • Τεχνίτης ψυγείων

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι και η φορολογία.

Την φορολογία τόσο των Ελλήνων ναυτικών, αξιωματικών, αλλά και κατωτέρων πληρωμάτων, όσο και την φορολογία των αλλοδαπών ναυτικών που απασχολούνται σε εμπορικά πλοία υπό Ελληνική σημαία, προσδιορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά την παρακράτηση φόρου.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, στους Αξιωματικούς Ε.Ν. παρακρατείται φόρος 10% και στα κατώτερα πληρώματα φόρος 7% επί του συνόλου των αποδοχών τους για τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει σε εμπορικά πλοία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποδοχές που αποκτούν Αξιωματικοί και Κατώτερα Πληρώματα, που είναι Έλληνες υπήκοοι και απασχολούνται σε πλοία υπό ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

 

Στρατολογικές Ελαφρύνσεις

Οι στρατιώτες που κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού. Για όλους τους φοιτητές μας και τα 4 χρόνια τους δίνουμε νομιμοποιημένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά καθώς και βεβαίωση σπουδών εντελώς δωρεάν.

Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος
Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

  Επιλέξτε Σχολή/ές: